Engels

Vanaf het schooljaar 2014-2015 krijgen alle leerlingen Engels bij ons op school.

Wij hebben hiervoor gekozen omdat:

  • Het eengrote verrijking is van het onderwijs. Een verrijking die het onderwijs beter maakt, maar   ook leuker, inspirerender en uitdagender. Vroeg vreemdetalenonderwijs geeft dus een kwaliteitsimpuls aan het (taal)onderwijs.
  • Vroeg vreemdetalenonderwijs stimuleert de algemene taalontwikkeling.
  • Vroeg vreemdetalenonderwijs bevordert internationaal bewustzijn en samenwerking. Niet alleen bij leraren, maar ook bij leerlingen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en kijken graag verder dan hun neus lang is. Hoe eerder kinderen leren om het eigen land en de eigen cultuur in perspectief te zien, des te makkelijker hebben ze het later in het voortgezet onderwijs, tijdens hun studie en in een baan.

Voor groep 1 t/m 8 gebruiken we Groove.me

Muziek is de basis van alle lessen.

In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.

Muziek werkt!

  • Muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden. 
  • Bijna alle kinderen houden van muziek.
  • Muziek geeft zelfvertrouwen.
  • Met muziek leer je Engels via zoveel mogelijk intelligenties: zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen.

De Saller op Facebook