Kwaliteitsmeter

Kwaliteitsmeter

KMPO Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs

Aan het schoolonderzoek in het schooljaar 2010-2011 hebben 49 gezinnen (van de 108 gezinnen op onze school) medewerking verleend. Het onderzoek is door de ouders thuis digitaal ingevuld. De ouders hebben de school als eindcijfer een 8,1 gegeven. We zijn met deze uitkomst uitermate tevreden.

Alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben een vragenlijst ingevuld. Dat resulteerde in het hoge cijfer 8,6. De leerkrachten beoordeelden de school met een 8.1.

 

Waar zijn onze ouders erg tevreden over:

Dat de kinderen zich veilig voelen op school.

Ouders zijn heel erg tevreden over de contacten met leerkrachten en directie. Ouders vinden dat ze altijd terecht kunnen op school. Er wordt serieus omgegaan met de inbreng van ouders.

De medewerkers van school nemen contact op met de ouders wanneer dit nodig is.

De leerkrachten zijn makkelijk bereikbaar.

Ouders vinden dat de kinderen positief worden benaderd en dat er in de klassen een plezierige sfeer is.

Ouders waarderen het dat de school aandacht besteedt aan maatschappelijke en actuele thema’s. Ze vinden dat de school onderlinge samenwerking stimuleert.

De informatievoorziening is goed.

Met de kinderen wordt gesproken over normen en waarden.

 

Ouders hebben bij de vragenlijst zelf ook opmerkingen geplaatst, daarvan is hieronder een korte samenvatting gemaakt.

 1. Het gebouw: 
  Ouders vinden het jammer dat een groep met oudste leerlingen les krijgt in het lokaal bij de Havezate.
 2. Het schoolplein: 
  Ouders geven aan dat rondom de school weinig speelruimte is.
 3. Klimaatbeheersing: 
  Op de bovenverdieping van de school kan het zomers extreem warm zijn. Inmiddels zijn in de groepslokalen op de bovenverdieping airco’s geplaatst.
 4. Gang van zaken op school: 
  De website van de school geeft heldere en duidelijke informatie. De ouders zijn content met de schoolkalender op de site.
 5. Zorg en begeleiding: 
  Veel positieve opmerkingen. De grote inzet van de leerkrachten.
 6. Interactie met ouders: 
  De volgende items worden genoemd: de laagdrempeligheid van de school, de goede en open sfeer, de makkelijke contacten, open staan voor de mening van ouders.
 7. Interactie tussen leerkrachten en leerlingen: 
  Structuur, aandacht voor sociale omgang tussen leerlingen, persoonlijke aandacht, het inspelen op de leerbehoeften van de kinderen, de prettige sfeer, de positieve benadering van de kinderen.
 8. Onderwijs en leren: 
  Ouders zijn tevreden over de kwaliteit van de leerkrachten. Positieve opmerkingen over het thematisch werken (VierKeerWijzer). Enkele ouders zijn benieuwd naar de inzet van computers in de school. De ouders vinden dat de school oog heeft voor actualiteit en creativiteit. Ouders geven aan dat de Saller een actieve school is.

De Saller op Facebook