Medezeggenschapsraad

Elke school moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de MR. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zijn we ook gestart met een Leerlingenraad.


De samenstelling van de MR ziet er als volgt uit:

 • Ger Bos (ouder)
 • Gertjan Schurink (ouder)
 • Margriet van Kogelenberg (ouder)
 • Peter Blaauwbroek (personeel, secretaris)
 • Alice Schoester (personeel)
 • Heiko Hooiveld (personeel)

Liesbeth Dales, directeur van onze school, heeft binnen de MR een adviserende rol.


De vergaderingen zijn openbaar en vrij te bezoeken. We starten om 19.30 uur. De data zijn:

 • woensdag 11 oktober 2017
 • woensdag 6 december 2017
 • woensdag 14 februari 2018
 • woensdag 18 april 2018
 • woensdag 20 juni 2018


U kunt altijd contact opnemen met één van de MR-leden bij vragen en/of opmerkingen.

Hieronder het jaarverslag van het schooljaar 2016/2017:

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Saller blikt tevreden terug op het schooljaar 2016-2017. Een jaar waarin er gesprekken zijn geweest met schoolbestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen. Dit laatste, een gesprek met de Leerlingenraad van De Saller, was zelfs uniek.

Op 7 december 2016 ging de voltallige MR in gesprek met het schoolbestuur van Consent. Het bestuur is erg tevreden over het onderwijs op De Saller en de samenwerking met de MR.  Consent roemt de grote inzet en de ambities van onze school. In dit gesprek, met bestuurders Marcel Poppink en Alfons Timmerhuis, was een belangrijk thema ‘profilering van De Saller binnen Losser’. Met mooie tips voor de school werd deze avond afgesloten.

Eén van de tips is om, daar waar kan, de samenwerking te zoeken met collega-scholen De Imenhof en Het Kompas. Zo is er een gezamenlijke voorlichtingsavond geweest betreffende het voortgezet onderwijs. De Saller nam het initiatief tot deze geslaagde avond. Op onze school waren ouders en leerlingen van de drie openbare scholen van harte welkom om zich te laten voorlichten. We kijken tevreden terug op deze avond.

Na de Kerstvakantie gingen de ouders van de MR in gesprek met de Leerlingenraad. Deze had de MR uitgenodigd op school. Uiteraard onder schooltijd, werd er gepraat over het onderwijs op De Saller. De leerlingenraad heeft beloofd om te laten zien hoe mooi onze school. Zij zullen zich binnenkort, via social media, melden. De MR heeft beloofd om ook dit schooljaar weer in gesprek te gaan met deze kinderen.

De MR stelde in het voorjaar een vragenlijst op voor alle ouders van de school. De MR vindt de input van ouders erg belangrijk. De MR is er ook voor ouders. Hoewel de respons enigszins tegenviel, heeft de MR met de resultaten en opmerkingen al het één en ander gedaan. Binnenkort zullen onze brigadiers, die elke schooldag de oversteek verzorgen, nieuwe hesjes krijgen. De MR is erg blij met de ouders en leerlingen van De Saller die hier voor zorgen.

Het team van De Saller is onlangs in zee gegaan met MOOIMAZ, een bureau voor marketing en communicatie. Deze heeft de opdracht gekregen om mee te denken in het profileren van de school. Directie, leerkrachten en ouders hebben gesprekken gehad met MOOIMAZ. Dit schooljaar is er gestart met een ouderportaal. Dit portaal, laagdrempelig en direct, is iets dat MR van harte ondersteunt.

Eind vorig schooljaar nam Martin Kalter afscheid van de MR. Wij bedanken Martin voor zijn grote inzet, eerst als lid en de laatste jaren als voorzitter. In de persoon van Margriet van Kogelenberg hebben we een nieuw MR-lid. Wij wensen haar veel succes binnen de MR.

Het komende schooljaar zal ‘profileren en communiceren’ ook weer binnen de MR een belangrijk thema zijn.

De Saller op Facebook