Archief nieuwsbrieven

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Carnaval 2017

Vrijdagmorgen 17 februari, vieren we ’s morgens het carnavalsfeest met alle kinderen. Meteen om 8.40 uur die ochtend houden we een Open Podium, met muziek en dans. Iedere groep verzorgt een aantal optredens. De Jeugdprins, de Jeugdprinses en het Gaffel Aöske komen met alle andere hoogheden op school. De kinderen mogen, als zij dat willen, verkleed op school komen. Serpentines mogen worden meegenomen. Confetti en spuitbussen beslist niet.  We stellen het op prijs dat geweren en pistolen thuis blijven.

Open Podium met Carnaval voor leerlingen

Het Open Podium met Carnaval is bedoeld voor de leerlingen van school. In juni is een Open Podium ingeroosterd waarbij alle ouders worden uitgenodigd.

De school versieren voor het carnavalsfeest

Wilt u ons maandagmiddag 13 februari vanaf 8.30 uur komen helpen met het versieren van de school in verband met het carnavalsfeest. We willen vlaggen en ballonnen ophangen om de school in carnavalssfeer te brengen. Laat het ons weten wanneer u kunt helpen. Dat kan via de mail.

Vrij met Carnaval

De kinderen zijn op maandag 27 februari en op dinsdag 28 februari vrij van school in verband met Carnaval.

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie is van maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari.

Zwemmen groep 5 en groep 6

Maandagmorgen 13 februari gaan de leerlingen van groep 5 en 6 voor de laatste keer zwemmen bij zwembad Brilmansdennen in het kader van “Duik er eens in”. De organisatie is in handen van het badpersoneel van Brilmansdennen en van Zwemclub Losser. 

Hoofdluiscontrole

Meteen na de vakantie wordt er een hoofdluiscontrole gehouden. Graag geen gel en vlechten in de haren van de kinderen die ochtend.

Engelse Dag woensdag 8 maart

Wilt u in uw agenda alvast de datum 8 maart noteren. We houden dan een Engelse Dag op school. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Binnenkort ontvangt u het programma van deze ochtend.

Met vriendelijke groeten,
Team De Saller

De Saller op Facebook