Archief nieuwsbrieven

EHBO examen groep 8 dinsdag 13 juni

De leerlingen van groep 8 volgen een EHBO cursus die op school wordt gegeven door instructeurs van de Losserse EHBO vereniging. Deze cursus leidt op tot het diploma Jeugd Eerste Hulp A. Aanstaande dinsdag 13 juni wordt het examen afgenomen. Veel succes gewenst allemaal!!

Skeeler clinic woensdag 14 juni groep 4 en 5

Evenals andere jaren worden er inline-skate clinics gegeven op de skeelerbaan aan het Nilantspad door leden van IJsclub Losser. Materialen zijn aanwezig op het complex, zowel skates als bescherming en helmen. Natuurlijk zijn kinderen vrij om eigen skates/bescherming mee te brengen.
Onze groep is uitgenodigd op woensdagmorgen 14 juni. We vertrekken lopend om 8.15 uur bij school!! Bij slecht weer, lees regen, kunnen we helaas niet op de baan, vanwege de veiligheid.
De clinic zal dan ook niet doorgaan. Indien dit het geval is, wordt de school ‘s morgens voor 8.00 uur geïnformeerd.

De Bleek groep 3 donderdag 15 juni

De Stichting Culturele Basisvorming Losser heeft de leerlingen van groep 3 uitgenodigd om weer mee te doen met het cultureel erfgoed project op de Bleek. Dit project draagt de titel “Hai’t a heurt?” De Bleek is van cultuur historische waarde. Aan de kinderen wordt het verhaal van de bleek verteld en ter plekke zullen zij beleven hoe het vroeger ging. Onze leerlingen van groep 3 zijn uitgenodigd op donderdagochtend 15 juni.

Open Podium vrijdagmorgen 16 juni. U komt toch ook?

Vrijdag 16 juni is er een Open Podium, speciaal voor onze (groot)ouders. Bij dit podium treden alle leerlingen op van de groepen 1 t/m 7. Vrijdagmorgen vanaf 8.40 uur kunt u genieten van de optredens van de leerlingen. U bent van harte welkom!!

Avondvierdaagse

Volgende week dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag lopen we de Avondvierdaagse met school. De kinderen die deelnemen krijgen aanstaande maandag het school T-shirt mee naar huis. Zo zijn onze leerlingen goed zichtbaar.

Uitgave rapport en oudergesprekken

Vrijdag 7 juli worden de rapporten meegegeven aan de leerlingen van de groepen 1 t/m 8. De oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 worden gehouden in de week van 10 t/m 13 juli. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. De leerlingen van de groepen 6 en 7 worden tevens uitgenodigd bij het gesprek. Met de ouders en leerlingen van groep 7 wordt het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs besproken.

Woensdag Schoolfruitdag

De Saller heeft dit schooljaar weer meegedaan met het schoolfruitprogramma. Dit programma had tot doel om de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren; om kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren. Onze school kreeg 18 weken gratis 3 stuks groente/fruit per leerling per week. De schoolfruitleveringen zijn inmiddels afgelopen. Wilt u iedere woensdag uw kind(eren) zelf een stukje fruit of groente meegeven, zodat alle kinderen die dag een gezond tussendoortje eten. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Foto’s schoolfotograaf

Binnenkort worden de foto’s op school afgeleverd. De betaling van de schoolfoto’s vindt plaats door middel van een zogenaamde gepersonaliseerde eenmalige incasso. Er komt een “fotogeldbak” in de hal te staan om de incassoformulieren in te doen. Wilt u de foto’s niet hebben, dan moeten deze terug worden gebracht naar school. De foto’s die retour gaan, komen ook in de “fotogeldbak”.

Vacature penningmeester ouderraad

De ouderraad is op zoek naar een penningmeester die de ouderbijdrage beheert. Wanneer u hiervoor tijd beschikbaar wilt stellen, dan zien we graag uw reactie via de mail. U kunt het ook op school doorgeven aan een van de leerkrachten.

Afscheidsmusical “Achtbaan de musical” vrijdag 14 juli

De leerlingen van groep 8 zijn druk bezig met het instuderen van de afscheidsmusical. Zij komen vrijdag 14 juli in actie. Zij treden die dag twee keer op. ’s Morgens voor alle kinderen en ’s avonds vanaf 19.00 uur voor alle ouders van school. Na de musical zijn de schoolverlaters samen met familieleden uitgenodigd om officieel afscheid te nemen van de Saller.

Informeel afscheid van onze schoolverlaters op dinsdag 18 juli

Dinsdagmiddag 18 juli wordt er voor onze schoolverlaters een afscheidsmiddag georganiseerd. Kinderen en leerkrachten gaan samen een paar uurtjes uit. Verzamelen op school om 15.25 uur. We zijn rond 18.30 uur weer terug bij school. We gaan naar Go Planet in Enschede. ’s Middags zijn de leerlingen van groep 8 vrij.

Meneren- en juffendag

Woensdag 19 juli vieren de juffen en meneren allemaal tegelijk de verjaardag. Het wordt een heel gezellige ochtend op school!!

Zwemmen op de laatste schooldag

De laatste schooldag, donderdag 20 juli, gaan we ’s ochtends met alle kinderen naar het zwembad “Brilmansdennen”. Gaat u met ons mee? In de nieuwsbrief die binnenkort wordt uitgegeven, staat hierover meer informatie.

Laatste schooldag donderdag 20 juli 

Donderdag, 20 juli, bent u vanaf 11.15 uur welkom op school om te komen koffiedrinken en om afscheid te nemen van elkaar in verband met de zomervakantie.

Met vriendelijke groeten,
Team De Saller

De Saller op Facebook