Archief nieuwsbrieven

Beste ouders en leerlingen,
Hoe was jullie vakantie? We zien elkaar morgen weer, dan horen we het. We zijn benieuwd! Het team wenst jullie hierbij allemaal een fantastisch schooljaar 2017/2018.

Belangrijk nieuws : )
We richten nu een ouderportaal in om met jullie te communiceren. Nieuws van school gaat binnenkort alleen via het ouderportaal. Ons ouderportaal heet ClassDojo. We nodigen jullie uit om gebruik te maken van ClassDojo. De gratis app voor ClassDojo is beschikbaar voor iOS en Android. Ook met de computer kun je verbinding krijgen met ClassDojo.
Maandag 4 september krijgen de kinderen een code mee naar huis voor de aanmelding bij ClassDojo. Het invullen duurt maar een minuutje. Lukt dat voor maandag 11 september? 

Gymles, start op maandag 4 september
We starten met de gymles op maandag 4 september, dat is de eerste schooldag. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten dan gymkleding en gymschoenen bij zich hebben. Deze groepen krijgen iedere maandag en iedere donderdag gymles in sportzaal De Havezate. 

Douchen
Vanaf dit schooljaar stoppen we met het douchen na de gymles. Het douchen kost te veel onderwijstijd. Het douchen duurt soms erg lang. De kinderen moeten lang op elkaar wachten tot iedereen klaar is. Hier gaat onnodig veel tijd mee verloren. Deze tijd gebruiken we liever anders. 

Schoolkalender
Op onze website www.saller.nl staat onder het kopje “informatie” onze schoolkalender. Op deze kalender staan de tot nu toe bekende activiteiten, vakanties en vrij dagen. Een afdruk maken is mogelijk. In verband met de hoge kosten zijn we gestopt met de uitgave van de Saller kalender.

Hoofdluiscontrole op woensdag 6 september
Aanstaande woensdag is er een hoofdluiscontrole. Na iedere vakantie houdt de ouderwerkgroep op woensdag een luizencontrole. Marijke Pelle is vanuit school de contactpersoon. Ouders krijgen van Marijke Pelle bericht wanneer hun kind hoofdluis heeft. 

Informatieavond ouders groepen 1 t/m 6
Dinsdag 12 september nodigen we de ouders van de groepen 1 t/m 6 uit voor de informatieavond. De tijden voor de informatieavond zijn:
19.00 uur – 19.45 uur: informatie aan de ouders van groep 1/2 en groep 3
19.45 uur – 20.00 uur: pauze met koffie en thee
20.00 uur – 20.45 uur: informatie aan de ouders van groep 4 en groep 5/6
De groepsleerkracht geeft informatie over het lesprogramma van dit schooljaar. 

Mediawijsheid lessen
Maandag 11 september krijgen de leerlingen van groep 7/8 voorlichting over online veiligheid. 

Mediawijsheid, ouderavond voor ouders van groep 6, 7 en 8
Ouders van groep 6/7/8 nodigen we binnenkort uit voor een ouderavond over social media. 

Telefoon
Met de leerlingen is afgesproken dat zij hun mobiel onder schooltijd bij hun groepsleerkracht inleveren. Aan het eind van de dag nemen zij deze weer mee naar huis.

Snappet
We starten met Snappet in de groepen 5 t/m 8, eerst bij de vakken rekenen en spelling. De leerlingen krijgen een eigen tablet met hun eigen naam erop. Na de verplichte opdracht gaan de kinderen aan de slag met opdrachten op hun eigen niveau. Snappet weet waar hun uitdaging ligt. De leerkracht kan meekijken op een ander scherm en kan zien of kinderen hulp nodig hebben. Bij de informatieavond hoort u meer over Snappet.

Start lessen
De lessen Engels, godsdienstonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO) beginnen in de week van 11 september. De groepen 1 tot en met 8 krijgen Engelse les van Mariska Dubois. GVO en HVO is bedoeld voor de leerlingen van de groepen 6 en 7. Jacco Stijkel geeft godsdienstles en Marleen van Dijck is verantwoordelijk voor de humanistische vormingslessen.

Verkeersactie
Onze verkeersouders Mendy ten Veen en Janice Meerenburgh hebben in samenwerking met de verkeersouders van de Martinus, een gezamenlijke actie opgezet om de veiligheid rondom onze scholen te verbeteren. Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief!
Daarnaast houdt de Saller binnenkort een “Op Voet en Fietsen” week. Jullie krijgen hierover binnenkort bericht.

Gesprekken met ouders, het omgekeerde oudergesprek
In de week van 25 t/m 28 september nodigen wij jullie uit voor het omgekeerde oudergesprek. Inmiddels hebben de “omgekeerde oudergesprekken” een vaste plek in het schooljaar. Bij deze gesprekken staat de informatie van de ouder centraal, aangevuld met de informatie vanuit school. De gesprekken zijn net als anders voor 15 minuten ingeroosterd.

Medezeggenschapsraad
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeel denken mee over het beleid van de school. De MR van de Saller bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Liesbeth Dales is in deze raad aanwezig voor informatie en advies.

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2017/2018:
Ouders: Gertjan Schurink, Ger Bos en Margriet van Kogelenberg
Leerkrachten: Heiko Hooiveld, Peter Blaauwbroek en Alice Schoester

De MR bijeenkomsten zijn openbaar. De vergaderdata zijn:
Woensdag 11 oktober om 19.30 uur
Woensdag 6 december om 19.30 uur
Woensdag 14 februari om 19.30 uur
Woensdag 18 april om 19.30 uur
Woensdag 20 juni om 19.30 uur 

Kinderpostzegels woensdag 27 september

Kinderen van de groepen 7 en 8 gaan vanaf 27 september op pad om bestellingen voor kinderpostzegels en wenskaarten te verzamelen. De opbrengst van de Kinderpostzegelactie gaat naar honderden projecten voor kwetsbare kinderen. Op woensdag 27 september zijn onze leerlingen van de groepen 7 en 8 om 12.00 uur vrij. Wij zorgen voor de oversteek aan de Oldenzaalsestraat.

Met vriendelijke groeten,
Team De Saller

De Saller op Facebook