Werkgroepen

Werkgroepen

 

Ouders hebben een zeer waardevolle inbreng in de school waar zij op basis van vrijwilligheid ondersteuning verlenen bij allerlei schoolactiviteiten en nemen deel in de diverse oudergeledingen. Deze samenwerking komt de kwaliteit van het onderwijs zeer ten goede.

Er zijn veel werkgroepen actief:

Computerclub: Deze werkgroep houdt zich o.a. bezig met het installeren van software en het onderhoud van hardware. Elke woensdagavond zijn de ouders op school om diverse werkzaamheden op ICT-gebied uit te voeren.

Computerclub

Verkeersouders: De ouders die in deze werkgroep zitting hebben organiseren allerlei activiteiten die met verkeersveiligheid te maken hebben. Hierbij moet u denken aan: organisatie op voeten en fietsendag, praktisch- en theoretisch verkeersexamen, fietscontrole en contact leggen voor instructie brigadiers.

Culturele werkgroep: Elk jaar krijgen alle leerlingen van school een gezamenlijk cadeau van Sinterklaas aangeboden.

Schoolreiswerkgroep: Deze werkgroep bestaat uit een aantal ouders en een leerkracht. Zij organiseren de schoolreis van groep 0 t/m 6.

Werkgroep Avondvierdaagse: Deze werkgroep regelt de organisatie en begeleiding van onze leerlingen aan de avondvierdaagse.

Verkeersbrigadiers: Vanaf een kwartier voor schooltijd en bij het uitgaan van de school zijn ouders aanwezig aan de Oldenzaalsestraat om de leerlingen te begeleiden bij de oversteek.

Werkgroep festiviteiten: Deze werkgroep assisteert bij verschillende festiviteiten op school.

Voorleesouders: Elke vrijdagochtend komen een aantal voorleesmoeders om voor te lezen aan kleine groepjes leerlingen uit de onderbouw.

Voorleesouders

Papierwerkgroep: Elke eerste dinsdag van de maand wordt door een aantal ouders papier opgehaald. De opbrengst komt volledig ten goede aan de leerlingen.

Luizenpreventieteam: Dit team bestaat uit een aantal ouders, dat na iedere vakantie, 4x per jaar alle kinderen op school controleren op hoofdluis.

PR werkgroep: Deze werkgroep, bestaande uit ouders en leerkrachten , organiseert elk jaar de Open Dag van onze school.

De Saller op Facebook