MI

 

Bij ons op school werken met de principes van de Meervoudige Intelligenties (M.I.) ontwikkeld door de Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner. In de overtuiging dat alle kinderen willen leren. Elk kind is verschillend en leert anders. Ieder kind heeft een talent! De een leert door te doen, de ander door te kijken, weer een ander leert door te lezen of na te denken. Marco Bastmeijer ontwikkelde de op M.I. gebaseerde onderwijsmethode ‘Vier Keer Wijzer’. Dit is een vernieuwende werkwijze in het onderwijs die gebruik maakt van de talenten van kinderen.

Op De Saller krijgen de kinderen ’s ochtends de basisvakken lezen, taal, spelling en rekenen aangeleerd. ’s Middags werken/spelen de jonge kinderen rondom MI –thema’s, zoals sprookjes, op reis en water. Vanaf groep 5 zijn er MI-thema’s voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Er zijn instructielessen, waarbij de leerkracht informatie geeft over het onderwerp. En er zijn zelfstandige lessen, waarbij de kinderen doelgericht aan het werk gaan met de vragen uit de Kerndoelen basisonderwijs. De leerkracht voert gesprekjes met de kinderen om te weten of ze doelgericht bezig zijn. 

Er wordt gewerkt aan de hand van VIER stappen:

V van Vragen
Er wordt samen met de kinderen besproken waar zij aan het eind van het project een antwoord op willen hebben. Vooraf worden de (kern)doelen bepaald.

I van Ik en Inbreng van het kind
Wat weet een kind al en wat wil het nog te weten komen.

E van Ervaren en Experimenteren
De kinderen werken aan de hand van opdrachtkaarten. De kaarten passen bij hun eigen intelligentie/talent.

R van Resultaat en Reflectie
Kinderen presenteren hun opbrengsten en de doelen worden getoetst.

De kinderen leren veel meer, met veel meer plezier en heel doelgericht,

“door het zelf te doen en te ontdekken, op hun manier, met hun talent”.

De Saller op Facebook